hlorovanje

Lana2508's picture

napisi jednacinu r-je hlorovanja molekula etana sa a) dva molekula hlora, b)metana pri cemu nastaje hloroform