Elektrofilna supstitucija

asterix's picture

Koji produkt će nastati bromiranjem: a) 2-metilfenola b) 4-metilfenola?

piše da treba obratiti pozornost na usmerenje OH skupine kod supstitucije. OH skupina znatno snažnije usmjerava supstituciju od metilne, ali ne znam kako to primeniti na ovom primeru pa ako mi može to netko malo pojasniti.

Havla