zadatak sa 2 resenja

brbr's picture

Rastvor MgClima masenu koncentraciju 47,5mg/cm3. Koliko je grama MgCl2x2H2O odmereno za pripremanje 500cm3 tog rastvora? Resenje zadatka je 23,75g i 32,75g je l moze neko da mi objasni zasto ima 2 resenja?

milicaradenkovic's picture

Prvo resenje je m(MgCl2)=23.75 g a drugo je m(MgCl2*2H2O)=32.75 g

mirza salkić's picture

Izracunati zapreminu amonijaka(pri n.u.) koju treba rastvoriti u 200g 10%-nog rastvora NH3xH20 da bi se dobio 15%-ni rastvor