Jonske jednačine

darijar5's picture

Kako bi izgledala sledeća jonska jednačina u molekulskom obliku?

NH4++CO32--->NH3+HCO3-

Hvala unapred!