Zapremina

Millen's picture

Kolika je  zapremina CO2 merenog pri n.u. pritiska i temp. ,nastaje zarenjem 1000kg  krecnjaka koji sadrzi 98% CaCO3?

Marija 96's picture

V(CO2)=?

m(krecnjak)=1000kg

w=0,98

w=m(CaCO3)/m(krecnjak)

m(CaCO3)=mkrecnjak*w=1000kg*0,98=980kg

CaCO3---> CaO +CO2

n(CaCO3)=980kg/100g/mol=9,8kmol

n(CaCO3):n(CO2)=1:1

n(CO2)=9,8kmol

V(CO2)=9,8kmol*22,4dm3/mol=219,52m3