Temperature mržnjenja natrijum-sulfata-dekahidrata.

DanijelH.'s picture

Izračunati temperaturu mržnjenja rastvora dobijenog rastvaranjem 9,40 g natrijum-sulfata-dekahidrata (Na2SO4x10H2O) u 30 g vode. Prividni stepen diaocijacije soli u rastvoru je 80%. Znam da je tačan odgovor -4o​​​​​​​ C ali ne znam kako da dodem do njega jer misam siguran kako se zadatak radi zbog toga što ima još vode u kristalohidratu.