Napon pare

dr23's picture

1. Izračunati napon pare iznad 10%-tnog rastvora karbamida CO(NH2)2, 
na 100 ºC.