Relativna atomska masa

Ask123's picture

1.Oksid trovalentnog metala sadrzi 30% kiseonika.Odredi relativnu atomsku masu tog elementa.Rjesenje je 56

2.Odredi formulu  kristalohidrata ako 16.9 kristalohidrata FeSO4 sadrzi 6.3 g H2O

milicaradenkovic's picture

1. Posto oksid trovalentnog metala ima 3 atoma O jer je formula tog oksida Z2O3 onda je molana masa jedinjenja 

w(O)=3*Ar(O)/Mr

Mr=3*Ar(O)/w(O)=3*16/0.3=48/0.3=160 g/mol

Mr=x*Ar(Z)+y*Ar(O)

160=x*Z+3*16

Z*x=160-48

Z*x=112 a posto je formula oksida Z2O3

Z=112/2=56 g/mol i to je Fe

milicaradenkovic's picture

2. m(kristalohidrata)=16.9 g

m(vode)=6.3 g

m(FeSO4)=16.9-6.3=10.6 g

10.6 g----------------------152 g/mol

16.9 g-------------------------(152+x*18)

16.9*152=10.6*152+10.6*18*x

2568.8-1611.2=190.8*x

957.6=190.8*x

x=957.6/190.8=5 i formula je FeSO4*5H2O