Analiticka hemija 2

Ivana Kalinic Jovanovic's picture

Treba mi pomoc oko ova 4 zadatka :

1. Uzorak gradskog vazduha od 3L provede se kroz rastvor koji sadrzi 50,00 ml  0,0116 mol/ L Ba(OH)2 ,pri cemu se istalozi BaCO3. Visak hidroksilnog jona retitruje se sa  0,0108 mol/ L HCl i do zavrsne tacke uz f.f potrosi se 23,6 ml. Izracunati koliko ppm CO2 ima u vazduhu ako je gustina CO2= 1,98 g/mol.

2. Rastvor EDTA priprema se tako da se 3,000 g Na2H2Y rastvori u 1L vode. Izracunajte molarnu koncentraciju tog rastvora ako se za titraciju 50,00 ml 0,004517 mol/L Mg+2 potrosi 32,22 ml.

3.Uzorak praska mase 0,6465 g rastvori se u razblazenoj kiselini i doda visak KJ. Za titraciju oslobodjenog J2 potrosi se 36,92 ml rastvora Na2S2O3 koncentracije 0,06608 mol/l. Izracunati maseni udeo Ca(OCl)2

4. U 25 ml uzorka,srebrni jon se prevefe u dicijanoargentat(1) jon dodatkom viska rastvora Ni(CN)4. Oslobodjeni Ni+2 se titruje sa 0,02408 mol/L rastvorom EDTA pri cemu se potrosi 43,77 ml. Izracunati molarnu koncentraciju rastvora srebra.

milicaradenkovic's picture

Da li imas resenja ovih zadataka?

Ivana Kalinic Jovanovic's picture

Nemam,radila sam dosta zadataka iz ove oblasti,ali ove ne shvatam.