Aktivitet i koncentracija jona

Nervozni postar2's picture

 

Aktivitet Al3+ jona u nekom rastvoru aluminijum sulfata iznosi 1x10 na - 6.Koliki je aktivetet sulfatnog jona i koncentracija soli?Hvala unapred.