Zadatak sa ph

Hemija02's picture

Ako neko moze da uradi zadatk, molim vas, treba mi hitno. Treba da se radi preko obrazaca:

0,042g KOH rastvoreno je u 200cm3 rastvora HCl ciji je ph=3 dopunjeno sa vodom do 500cm3. Izracunati ph dobijenog rastvora.