Biohemija

asterix's picture

Koja je prednost pohranjivanja glujoze u razgranatim polimernim molekulama, a ne linearnim ?

Lekovite tvari u ionskom obliku teže prolaze kroz staničnu membranu od nenabijenih molekula. Objasnite u kojem će se obliku i u kojem djelu digestivnog trakta  (tanko crevo ili želudac) upijati aspirin ?

- mislim da u želudcu jer je tamo visoka konc. HCl a protoniranjem nema nabijenih skupina. Ili ako ima netko drugi neko drugo rešenje, ja mislim da je zato.