U kom slucaju nastaje a u kom ne nastaje pufer

Mistikfols's picture

Ako se pomesaju rastvori koji sadrze prikazane kolicine supstanci samo u jednom slucaju NE nastaje pufer:

1) 0,2 mola HNO2 i 0,1mol NaOH

2) 0,3 mola CH3COOH i 0,3mol CH3COONa

3) 0,1mol HNO2 i 0,1mol NaNO2

4) 0,1mol NH3 i 0,1mol HCl

5) 0,2mol NH3 i 0,1mol HCl

Ako moze objasnjenje, hvala :)