organska hemija

Kristina 96's picture

Koliko se monosupstitucinonih proizvoda moze dobiti u reakciji izmedju 2-metil-propana i hlora?

C4H10+Cl2=C4H9Cl+HCl (ispravite me ako gresim)

koliko je to monosupstitucionih proizvoda,sta se gleda?

HVALA UNAPRED.

milicaradenkovic's picture

Ja mislim mada nisam sigurna da kada reaguje metil-propan sa Cl2 ne dobija se nijedan monosupstitucioni derivat jer je monosupstitucioni derivat derivat gde je jedan atom H zamenjen sa nekom grupom a kod metil-propana je vec jedan atom H zamenjen sa CH3

organicar's picture

Ako sam dobro razumeo pitanje je ustvari prilikom supstitucije koji se vodonici mogu supstituisati hlorom. Moze se supstituisati vodonik sa prvog ugljenika pri cemu se dobija 1-hlor-2-metilpropan ili da se supstituise vodonik sa drugog ugljenikovog atoma pri cemu se dobija 2-hlor-2-metilpropan.

 

Kristina 96's picture

a koliko se disupstitucionih proizvoda dobija?

milicaradenkovic's picture

Dobija se 2 disupstituciona proizvoda. To su

1-hlor-2-metil-propan i 2-hlor-2-metil-propan

Kristina 96's picture

a koliko monosupstitucionih proizvoda?

 

milicaradenkovic's picture

Nema monosupstitucionih derivata