pH

ilovechemistry's picture

Koji rastvor ima veću pH, KOH ili HCOONa?