Jakost baza

ilovechemistry's picture

Ako je atom veći jezgra slabije privlači hidroksidne jone i baza je jača. Zato alkalni metali grade najjače baze. Šta se dešava unutar grupe, radijus raste ka dnu, znači li to da je kalij hidroksid jača baza od NaOH zbog većeg radijusa? Može li neko objasniti ovo?