Puferi

amer's picture

U rastvoru amonijačnog pufera molski odnos baze i soli jednak je 1. Koncentracija OH- jona je jednaka:

a) količinskoj koncentraciji baze u rastvoru,

b) količinskoj koncentraciji soli u rastvoru,

c) konstanti disocijacije slabe baze,

d) stepenu disocijacije slabe baze

Bio bih zahvalan na pomoci u vezi ovoga pitanja :)

milicaradenkovic's picture

NH3+NH4Cl

n(baze)=n(soli)

NH3+H2O------------------->NH4+ + OH-

Kb=c(NH3)*c(OH-)/c(NH4+)

Kb=n(NH3)*c(OH-)/n(NH4+)

pa je c(OH-)=Kb i resenje je pod c.

twss's picture

Ništa mi nije jasno ovo. Jel može neko da objasni detaljnije molim vas?