pH

Sofija333's picture

Izracunati pH vrednost rastvora dobijenog razblazivanjem 2,50 cmvodenog rastvora amonijaka, masenog udela, u %, 33% do 250cm3.  Resenje(pH=11,08)