Puferi

Sofija333's picture

Izracunati zapreminu rastvora NaOH koncentracije 0,15 mol/dm3 koja dodata puferskoj smesi koju cini 0,32 mola sircetne kiseline i 17,25 g bezvodnog natrijum-acetata menja pH vrednost takvog rastvora  za 0,14 pH jedinica. (Resenje V=286,67 cm3)