Analiticka hemija

Sofija333's picture

Koliko cm3 rastvora fosforne kiseline koncentracije 0,1 mol/dm3 moze da se neutralise dodatkom 30,00 cm3 rastvora natrijum-hidroksida koncentracije 0,125 mol/dm3 , ako se reakcija odigra do primarnog, sekundarnog i/ili tercijarnog fosfata? (Resenje a)V1=37,50 cm3,  b)V2=18,75 cm3 c)V3=12,50 cm3)