PSE

NikolaM's picture

Zasicen rastvor kuhinjske soli sadri 28% NaCl.Iz 1kg % NaCl ispari 980g vode.Hvalaa :)

milicaradenkovic's picture

mr=1 kg ispari 980 g vode i ostane ms=10 g a m(vode)=10 g

10 g:x=72:28

x=28*10/72=3.89 g NaCl

28% NaCl je 28 g soli u 100 g rastvora 

m(vode0=100-28=72 g

m(NaCl koji se istalozio)=10-3.89=6.11 g

NikolaM's picture

Sta predtavlja 72 a sta 28? :)

milicaradenkovic's picture

72 jesu grami vode a 28 grami NaCl

NikolaM's picture

A kako se to dobijaa

milicaradenkovic's picture

Napisala sam ti u prvom komentaru 28% rastvor je 28 g NaCl u 100 g rastvora

m(vode)=100-m(NaCl)=100-28=72 g