Puferi

Anđela's picture

Koliko mililitara rastvora natrijum-hidroksida, koncentracije 0,05 mol/l treba dodati u 30 ml rastvora amonijum-hlorida, koncentracije 0,1 mol/l da bi pH dobijenog rastvora bio 9? KNH3=2*10-5

Rešenje: 20 ml