Cink

Kabir's picture

Koliko je cm3 rastvora HCL koncentracije c=1 mol/dm3 potrebno za reakciju sa 10g cinka?