analiticka hemija

milicaradenkovic's picture

Da li moze da mi neko objasni ovaj zadatak nikako nemogu da dobijem resenje

Izracunati rastvorljivost Ag2C2O4  u rastvoru u kome je pH=4 a koncentracija oksalatnih jona 0.01 mol/l.

Resenje je 3.9*10(-4) mol/l.