Estri

branka2160's picture

Napisati racionalne formule mogucih estara sircetne kiseline i 1,4-butandiola. Greskom sam postavila zadatak na drugom mjestu, hvala unaprijed na odgovoru. :)