Kristalohidrati

Marija 96's picture

Izračunati masu kalcijum hlorida heksahidrata koju treba rastvoriti u 180g vode da bi se dobio rastvor koji sadrži 10% soli. Meni ispada 44,21g . Da li je to tačno?