Elektronska konfiguracija

Danijelaaa's picture

Koliko elektrona ima Zn sa m=-1 kao jednim od njegovih kvantnih brojeva?