Teorija valentne veze

masa3's picture

Može li pomoć? :)

Pitanje glasi : Objasniti sa aspekta teorije valentne veze sposobnost oksida azota NO i NO2 da grade dimerne molekule.

Hvala!