Jonski radijus

Danijelaaa's picture

Poredjati jone po velicini(od najveceg do najmanjeg

a)Mg2+,Sc3+,K+,Ca+

b)F-,N3-,Cl-,O2-