Anilin

mića95's picture

Šta nastaje u reakciji N-metilanilina i vode?

Je li N-metilanilijumhidroksid?