proizvod rastvorljivosti

Marija 96's picture

Koliko je grama KI potrebno dodati u 350cm3 rastvora olovo (II) nitrata koncentracije 0,1mol/dm3 da bi se zapocelo talozenje olovo (II)- jodida? P(PbI2)=8,8*10-9 mol2/dm, rješenje:0,55g