titracija-zadatak

Tonija96's picture

Da li bi bili ljubazni da mi uradite zadatak i objasnite

izracunati pH rastvora koji nastaje titracijom 100cm3 NaOH c=0,6M

a)HCl c=0,8M

b)CH3COOH c=0,8M pKa=4,75

u oba slucaja za titracihu je potroseno 100cm3 rastvora