Konstanta disocijacije

hemičar-u-pokušaju's picture

Može pomoć ?

Konstanta disocijacije jodovodonika na proste supstance , na nekoj temperaturi iznosi 6,25 x 10^-2 . Koliki je procenat HJ disosovao na toj temperaturi ?