Može pomoć?

hemijalover's picture

На цистерни пуној воде постоји рупа кроз коју капље вода брзином 1 кап/5 мин. Колико атома водоника се налази у води која исцури за 2 часа, ако једна кап има запремину 0,5 cm3 , а густина воде је ρ= 1 g/cm3 ?