Zapremina i gustina

tamara.12's picture

Припремљен је 1 dm3 физиолошког раствора, густине ρ = 1,0 g cm3 и масеног процентног састава 0,9 %. Израчунај број молова растворене соли у овом раствору. 

Dino98's picture

V(rastvora) = 1 dm 3

ro (rastvora) = 1,0 g/cm​​​​​3

w (NaCl) = 0,9% = 0,009

-------------------------------------

n(NaCl) = ?

c(NaCl) = w (NaCl) * ro (rastvora)/M (NaCl)

c (NaCl)= 0,009 * 1,0g/cm​​​3/58,5 g/mol

c(NaCl) = 0,00015 mol/cm​​​​​3 = 1,5 mol/dm​​​​​3

n (NaCl) = c (NaCl) * V (rastvora)

n (NaCl) = 0,15 mol/dm​​​​​3 * 1 dm 3

n (NaCl) = 0,15 mol

hemijalover's picture

Je l' može objašnjenje?