Proizvod rastvorljivosti

MD's picture

U 100cm^3 zasićenog rastvora olovo(II)-hlorida, na 25 stepeni, dodavan je čvrst natrijum-arsenat do prestanka izdvajanja taloga. Pri tome se izdvojilo 0,4820g olovo(II)-arsenata kao talog. Izračunati vrednost proizvoda rastvorljivosti olovo(II)-hlorida na toj temperaturi.

milicaradenkovic's picture

PbCl2+Na2HAsO4------------->PbHAsO4+2NaCl

m(PbHAsO4)=0.4820 g

n(PbHAsO4)=m(PbHAsO4)/Mr=0.4820/347=0.0014 mol

n(PbCl2)=n(PbHAsO4)=0.0014 mol

c(PbCl2)=n(PbCl2)/V=0.0014/0.1=0.014 mol/l

PbCl2----------------->Pb2+ + 2Cl-

R=c(PbCl2)=0.014 mol/l

Ksp={Pb2+}*4*{Cl-}*2

Ksp=4*R*3=4*(0.014)*3=1.098*10(-5) mol(3)/dm(9)

 

MD's picture

Rešenje je 1,7*10(-5). Ovi zadaci su grozni, izvini što te mučim 

milicaradenkovic's picture

Resenje se ne razlikuje mnogo .Meni je ispalo 1.098 odnosno 1.1*10(-5) tako da mozes da uzmes da je to tacno resenje