Adicija

Milandj's picture

Možeš li mi reći da li postoji reakcija adicije sa ostatkom.

Winkler's picture

Takav termin ne postoji u Organskoj hemiji...