Baznost amina

nikolavsarnold's picture

Napisati jednačinu reakcije kaoja pokazuje da je dietilamin baza i napisati naziv dobijenog jedinjenja.

Ako može detaljno objašnjenje. Unapred hvala.

Winkler's picture

Prosto, dietilamin ce reagovati sa kiselinama i izvrsiti njihovu neutralizaciju.

 

Najjednostavnije je pratiti promenu pH vrednosti (pH metar, ili pogodan indikator) vodenog rastvora dietilamina usled dodatka rastvora kiseline pri cemu nastaje dietilamonijum-hlorid (ukoiliko se koristi rastvor HCl).