smesa hlorovanih derivata alkana

vodeni's picture

Zadatak je iz zbirke,vezbam za takmicenje pa mi treba pomoc .

Pri odredjenim uslovima iz 32g metana nastaje smesa hlorovanih derivata metana. Molski odnos nastalih derivata metana ciji molekuli sadrze redom jedan, dva, tri, odnosno cetiri atoma hlora, iznosi 12 : 5 : 2 : 1.Izracunaj mase nastalih hlorovanih derivata metana

Hvala!