Metalna veza

Iva_Torlak's picture

Da li neki od elemenata VA grupe grade metalnu vezu? Ako da, koji?