Termohemija

Gliga's picture

Izracunajte standardnu entalpiju stvaranja CuO(s), ako se pri redukciji 20g CuO pomocu ugljenika vezuje 11,11 kJ toplote.