Konstanta ravnoteze 3

Gliga's picture

Koliko ce grama HI(g) nastati pri reakciji 0,1 mol H2(g) sa 0,2 mol I2(g)? Pri reakciji temperatura i pritisak su takvo da se 20% H2 pretvara u HI.