Maseni udeo

Nikolina123's picture

Rekcijom perhlorne kiseline sa 100cm 35%-nog rastvora kalcijum hidroksida cija je gustina 1,06 g/cm2 nagradi se 258,7 g rastvora odgovarajuce soli. Izracunaj maseni udeo spli u dobijenom rastvoru?