Izracunavanje pH rastvora

adnaa's picture

Izračunati pH rastovra ako je 10,0 mL rastvora NaOH koncentracije 0,100 M dodano 25,0 mL rastvora HCl koncentracije 0,100 M.

milicaradenkovic's picture

NaOH+HCl----------->NaCl+H2O

n(baze0=c*V=0.01*0.1=0.001 mol

n(kiseline)=0.025*0.1=0.0025 mol u visku je kiselina

n1(kiseline)=n(baze)=0.001 mol

n2(kiseline)=n(kiseline)-n1(kiseline)=0.0025-0.001=0.0015 mol

Vu=V2+V1=0.025+0.01=0.035 l

c(kiseline)=n2(kiseline)/Vu=0.0015/0.035=0.0428 mol/l

{H+}=c(kiseline)=0.0428 mol/l

pH= -log{H+}= -log(0.0428)=1.37

adnaa's picture

Hvala puno :)