Hidroliza

Voislav123's picture

Moze li pomoc?

U kom nizu se nalaze samo ona jedinjenja ciji vodeni rastvore reaguju kiselo?

1. Cl2O7, H2S, NaHPO4, NH4Cl, HNO3

2.NH4Cl, Na2HPO4, HCl, N2O5, NaHSO4