Da bi pH-vrednost bila 7,50

Stingzy's picture

Izracunati masu kalijum-cijanida koju treba dodati u 1,5dm3 rastvora cijanovodonicne kiseline konc. 0,30 mol dm3 na 25 stepeni da bi pH-vrednost ovog rastvora bila 7,50.

Jel moze neko da resi ovaj zadatak?