Amonijak

Hemicarka5's picture

Izracunajte pH rastvora amonijaka koncentracije 0.2 mol/dm3.Smanjenje koncentracije amonijaka zbog disocijacije mozete zanemariti.Konstanta disocijacije amonijaka je 1.8*10-5 mol/dm3.

milicaradenkovic's picture

NH3+H2O----------->NH4+ + OH-

Kb={NH4+}*{OH-}/{NH3}

{NH4+}={OH-}=x

1.8*10(-5)=x*2/0.2

x*2=1.8*10(-5)*0.2=3.6*10(-6)

x=(koren(3.6*10(-6)))=1.9*10(-3)

{OH-}=1.9*10(-3) mol/l pa je pOH=2.72 a 

pH=14-pOH=14-2.72=11.28