zadatak

VB1999's picture

Koliko molova magnezijum-oksida nastane sagorevanjem 0,2 mola magnezijuma?

a)0,1   b)0,4 c)0,2  d) 0,3 e) 0,6

Da li moze neko resiti?

zlaja99's picture

n(MgO)=?

n(Mg)=0.2 mol

-------------------------

2Mg+O2----->2MgO

2 mol Mg -------- 2 mol MgO

0.2 mol Mg----------x mol MgO

x=0.2 mol MgO

dajanaa99's picture

Koja masa ugljenika je potrebna za dobijanje gvozdja u reakciji: 2Fe2O3 + 3C-----4Fe + 3CO2 ako je na raspolaganju 20 tona rude koja sadrzi 80% Fe2O3? 

zlaja99's picture

Jedno pitanje-jedna tem!Takva su pravilla!Poz