Osmotski pritisak

nodi123's picture

1.) Objasniti koligativnu osobinu osmotski pritisak na primjerima rastvora kalcijum hidrogensulfata i uree, čiji je molaritet 1 mol / l.