Hemija

dajanaa99's picture

Koliko je potrebno cm3 rastvora sircetne kiseline i natrijum acetata cije su konc. 0,2 mol/dm3,da bi se napravilo 60cm3 rastvora ciji je pH=5? (KdCH3COOH=2*10^-5)